Qi-terapi

Smärtfri ljusakupunktur utan nålar där man både mäter och tillför livsenergi.

Qi-terapiutbildning: Praktiska delen

1 st. heldag, 09.00- 18.00

Du kan redan nu göra en intresseanmälan för att säkra din plats.

Vi önskar Er
Varmt Välkomna! / Annika och Eva

Långt innan sjukdomar märks eller diagnostiserats inom sjukvården, kan vi mäta störningar/blockeringar i kroppens flöde av energier. Dessa störningar framkallar en obalans. Enligt kinesisk hälsofilosofi orsakar den här obalansen nästan alla sjukdomstillstånd, fysikt och psykiskt. Om vi kan upptäcka ett sjukdomstillstånd redan innan individen känner det, så kan vi också åtgärda det innan personen hamnar hos sjukvården.

Vi förstärker det friska i kroppen istället för att senare bekämpa sjukdomssymptom.

Med Qi-terapi behandlar vi helt smärtfritt med naturliga och biverkningsfria metoder:

 • Fysisk utbrändhet och kronisk trötthet
 • Elöverkänslighet
 • Migrän och huvudvärk
 • Yrsel och öronsusningar (tinnitus)
 • Mag- och tarmbesvär
 • Rygg-, axel- och nackvärk
 • Psoriasis och eksem
 • Fibromyalgi
 • Underfunktion i blod och syrecirkulation
 • Blodtrycksförändringar
 • Menstruations- och övergångsbesvär
 • Astma och luftvägsproblem
 • Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammationer, svullnader, tennisarm etc.

 

Qi koden

Vi har gått in i NYA tidens utbildningar och  utvecklat en ny Utbildning: Qi koden
Denna utbildning ger Dig möjlighet att arbeta som Qi-terapeut enligt Qi koden.
Vår avsikt med utbildningen är att dela med oss av de kunskaper och erfarenheter som vi skaffat under de år som vi varit verksamma.

Du får lära Dig göra analys genom att mäta människors livsenergi eller Qi-kraft, och utifrån analysen eller det uppmätta värdet utföra traditionell akupunkturbehandling med moxaljusinstrument. Det innebär att Du tillför Qi-kraft till de delar av kroppen som har behov av självläkning. Du får också kunskap i hur man förstärker Qi-terapin med olika metoder. Under utbildningen får Du dessutom allsidig information om andra komplementära åtgärder, för att Du själv skall kunna ta ställning till hur Du vill forma Din egen framtida verksamhet. Allt syftar till att höja kunskapsnivån hos komplementärmedicinska terapeuter.

Det nya är att de kunskaper som är teoretiska är inspelade på 30 st filmer som kommer att skickas som portioner i tur och ordning till deltagarens mailadress med 1 veckas mellanrum.
Vartefter man får portionerna kan man gå in och repetera sina tidigare portioner hur många gånger man vill så länge man har tillgång till sin licens.
Licensen är giltig i 1 år och räknas från att man får sin första portion.

De praktiska kunskaperna, som tex handhavande av Qi instrumenten, vart punkterna sitter och annat praktiskt kunnande lär vi ut på plats.
Tid utsatt för detta är 2 heldagar. Dag 1 är helst innan man startar den teoretiska utbildningen men man kan planera in dag 1 när som helst
antingen här i Örebro eller om en grupp på 4-6 personer kan samlas samtidigt på annan ort.
Dag 2 skall vara efter avslutad teoretisk utbildning och ett slutprov avges för att man ska bli diplomerad.

Huvudlärare: Annika Hägg

I och med att utbildningen är uppdelad så kan vi nu för första gången erbjuda endast den teoretiska delen för dem som önskar.

Med Qi koden använder vi oss av professionella metoder som kan hjälpa människor med hälsoproblem.
Komplementärmedicinen, den i verklig mening traditionella medicinen, bygger på människors urgamla kunskaper om helande. Ett holistiskt sätt att hjälpa både på ett fysiskt och psykiskt plan. Det betyder att man inte betraktar människan som en samling kroppsdelar med olika funktioner, där man påverkar varje del för sig. Utan som en helhet. Människan kan helas, bli frisk, stark och livsbejakande av sin egen inneboende självläkande förmåga, om hon bara får de rätta impulserna. Existens Maximum Metodiken hjälper kroppens egen självläkningsprocess förutsatt att rätt analys är gjord och åtgärden är den adekvata. När man nått ett stabilt resultat behövs varken terapi eller terapeut längre.

Vi introducerar ett nytt yrkesnamn: QI-TERAPEUT
Tom Hägg arbetade heltid, och lite till i 30 år med denna åtgärdsform . Han sa: ”Jag vet av egen erfarenhet att de goda resultaten med Qi-terapin hela tiden genererar nya klienter, vilket i sin tur ger möjlighet till god försörjning. En annan fördel är att Qi-terapin inte kräver fysisk ansträngning och sliter inte ut terapeutens egen kropp.”

Om detta låter intressant, kontakta Annika på Existens Maximum Metodiken 019-10 73 70